Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 30-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy một số xu hướng giảm giá khi tiếp cận ngưỡng hỗ trợ 40,50, đại diện cho một trong những khóa xu hướng tiếp theo bên cạnh ngưỡng kháng cự 41,90, chờ đợi để vi phạm một trong các mức này để thoát khỏi phạm vi đi ngang xuất hiện trên biểu đồ sau khi phát hiện Các mục tiêu tiếp theo rõ ràng.

Lưu ý rằng các chi tiết của các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm được giải thích trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi. Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,50 và kháng cự 42,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập