Cập nhật giữa ngày cho Bạc 30-07-2020


Economy analysis


Giá bạc phải đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh mẽ để tấn công 23,40 và cố gắng giữ dưới mức đó, điều này ngăn chặn kịch bản sáng được đề xuất và nhấn vào giá để đạt được điều chỉnh giảm dự kiến ​​trong phần còn lại của ngày, để hướng tới truy cập 22,54 bởi 21,70 cấp một mục tiêu điều chỉnh tiếp theo.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chứng kiến ​​các giao dịch tiêu cực trong các phiên sắp tới trừ khi giá được quản lý tăng mạnh để vi phạm mức 24,46 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 22,00 đến 24,46 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Chịu đựng phần còn lại của ngày