Cập nhật giữa ngày cho Vàng 30-07-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch tiêu cực ngay bây giờ để phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày, điều này gợi ý giá sẽ quay trở lại đường giảm điều chỉnh, trên đường thử nghiệm mức 1937,20 ban đầu, lưu ý rằng việc phá vỡ mức này sẽ mở rộng làn sóng giảm xuống để nhắm mục tiêu 1910.10 và có thể mở rộng đến các mức 1866,00 trong giai đoạn sắp tới.

Vì vậy, chúng tôi muốn tránh sang một bên cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, chúng tôi sẽ vượt qua 1937.20 hỗ trợ hoặc vi phạm mức kháng cự 1981,20, lưu ý rằng việc vi phạm mức kháng cự này sẽ khiến giá tiếp tục theo dõi mức tăng mà các mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 2000.00, sau đó là 2068.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là giữa hỗ trợ 1910,00 và kháng cự 2020,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập