Giá vàng cần một động lực tích cực mạnh mẽ - Phân tích - 03-07-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục di chuyển xung quanh đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày, nhận được hỗ trợ tích cực liên tục của EMA50, chờ đợi để có đủ động lực tích cực để đẩy giá tiếp tục làn sóng tăng chính, nhắm đến mức 1800.00 sau đó là mức 1850,00.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ cho tổng quan tăng giá của mình được điều chỉnh bởi sự ổn định giá trên 1770,00 và quan trọng nhất trên 1750,00.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay nằm trong khoảng 1760,00 hỗ trợ và kháng cự 1800,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish