EURJPY dao động trong phạm vi tăng giá - Phân tích - 1-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã ghi nhận mức 121,47 vào ngày hôm qua, để phục hồi mạnh mẽ từ mức này về mức 120,75, cố gắng thu thập động lực tích cực trở lại, nhắc nhở bạn rằng sự hợp nhất giá trong kênh tăng giá dựa trên sự ổn định của đường hỗ trợ 120,25 tiếp tục mức độ tích cực, để tiếp tục chờ đợi đạt 121,80 sau đó là 122,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 120,40 đến 121,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish