Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 30-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực để phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày và tiếp cận mức hỗ trợ chính 1.1715, điều này thúc đẩy sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc phá vỡ mức đã đề cập sẽ đặt giá dưới áp lực giảm giá điều chỉnh mà các mục tiêu của nó bắt đầu kiểm tra 1.1675 và mở rộng lên 1.1595, trong khi giá cần vượt lên trên 1.1790 để lấy lại xu hướng tăng chính nhắm mục tiêu 1.1815 theo sau là các mức 1.1890 như các trạm chính tiếp theo.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là giữa 1.1700 hỗ trợ và 1.1890 kháng.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish