Giá cà phê tiếp tục tăng - Phân tích - 30-7-2020


Economy analysis


Giá hợp đồng cà phê đã củng cố sự thống trị của xu hướng tăng bằng cách di chuyển khỏi hỗ trợ quan trọng 106,40 cho ngày hôm nay, để thông báo ghi lại các mục tiêu mới bằng cách đạt 112,20, trong khi việc tiếp cận ngẫu nhiên đến các khu vực mua quá mức gần đây sẽ tăng cơ hội thu thập thêm đà sẽ cho phép giá ghi lại nhiều mục tiêu hơn, bắt đầu từ 114,70 đến 119,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 109,00 đến 114,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish