EURJPY củng cố các nỗ lực tăng giá - Phân tích - 30-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã củng cố đường tăng của mình bằng cách hình thành làn sóng tích cực mạnh vào ngày hôm qua, để giải quyết gần 123,70, cố gắng tìm lối thoát để tiếp tục cuộc tấn công tăng giá trong giai đoạn gần và trung hạn.

Lưu ý rằng việc tiếp cận ngẫu nhiên đến các khu vực mua quá mức tạo thành yếu tố chính để xác nhận mức độ tích cực bằng cách cung cấp động lượng dương bổ sung và cho phép giá ghi lại các mục tiêu tích cực mới có thể bắt đầu ở mức 124,30 sau 125,65.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123.10 đến 125,65

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish