Bạch kim giữ sự tích cực - Phân tích - 30-7-2020


Economy analysis


<< theo dõi.

Tín hiệu động lượng dương liên tục ngẫu nhiên ngoài mức 910.00 hình thành hỗ trợ bổ sung đồng ý tiếp tục tích cực, để tiếp tục chờ ghi lại các mục tiêu bổ sung được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 910.00 đến 980.00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish