Giá đồng tăng chậm - Phân tích - 30-7-2020


Economy analysis


Giá đồng bắt đầu làm mới các nỗ lực tăng chậm, do thiếu động lực tích cực bổ sung cho đến thời điểm này, trong khi các nỗ lực giữ trên 2.8500 sẽ tăng cơ hội gia hạn áp lực lên 3.000 rào cản, nhắc nhở bạn rằng vượt qua điều này hàng rào sẽ củng cố đường tăng, chờ đợi để ghi thêm các mục tiêu bắt đầu từ 3.1200.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.8500 đến 3.0000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish