USDCHF nối lại sự suy giảm - Phân tích - 30-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã tiếp tục giao dịch tiêu cực của mình để di chuyển khỏi 0,9187, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm giá trong ngày và trong thời gian ngắn, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở ở mức 0,9077, trong khi giữ dưới 0,9187 thể hiện điều kiện chính để đạt được nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9070 và kháng 0,9185.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish