AUDUSD tăng một cách bình tĩnh - Phân tích - 30-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy xu hướng tăng bình tĩnh để bò về phía mục tiêu đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,7200, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, được hỗ trợ bởi EMA50 tiếp tục mang giá từ bên dưới, nhắc nhở bạn vi phạm mức đã đề cập sẽ mở rộng sóng tăng lên 0,7290.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc tiếp tục tăng dự kiến ​​đòi hỏi phải giữ trên 0,7105 và quan trọng nhất trên 0,7065.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7120 đến 0,7250

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish