Giá dầu Brent kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 30-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã cung cấp các giao dịch tích cực vào ngày hôm qua để kiểm tra 43,85 mà không quản lý để vi phạm nó, để giữ giá bị giới hạn giữa ngưỡng kháng cự này và hỗ trợ 42,75, giữ cho tính trung lập của chúng tôi có hiệu lực cho đến khi giá vượt qua một trong các mức được đề cập.

Lưu ý rằng việc vi phạm mức kháng cự sẽ khiến giá đạt được mức tăng mới đạt 44,80 sau 46,35, trong khi phá vỡ mức hỗ trợ sẽ đặt giá dưới áp lực tiêu cực mà mục tiêu 41,25 theo sau là 39,44 .