USDCAD tiếp tục sự suy giảm - Phân tích - 03-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD bắt đầu giảm sau khi kiểm tra mức 1.3612 trong các phiên trước đó, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động cho các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi EMA50, chờ đến 1.3500 sau đó là 1.3362 Mặt khác là các mục tiêu chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng tôi cần lưu ý rằng việc vi phạm 1.3612 sau đó là các mức 1.3655 sẽ ngăn chặn mức giảm được đề xuất và khiến giá tăng. / p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 1.3470 đến mức kháng cự 1.3612.

Mức dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Bearish