Không có tin tức nào về giá dầu thô - Phân tích - 30-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục di chuyển trong phạm vi chặt chẽ và tiếp tục dao động quanh EMA50, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi giá xác nhận phá vỡ hỗ trợ 40,50 hoặc vi phạm mức kháng cự 41,90 để phát hiện rõ điểm đến tiếp theo của nó.

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng việc vi phạm mức kháng cự sẽ khiến giá tiếp tục xu hướng tăng chính mà các mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 43,05 sau 45,00, trong khi phá vỡ hỗ trợ thể hiện yếu tố tiêu cực sẽ gây áp lực lên giá để đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 38,50 và mở rộng đến 36,10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 42,50.

< span>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập