Giá bạc cố gắng vi phạm - Phân tích - 30-07-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy các giao dịch hỗn hợp ngày hôm qua, khi nó cố vi phạm 24,46 và từ chối kiểm tra hỗ trợ quan trọng 23,40, để giải quyết gần mức đầu tiên ngay bây giờ, chờ đợi để có động lực tích cực hỗ trợ đẩy giá để xác nhận vi phạm và mở đường để tiếp tục xu hướng tăng chính, nhắm đến mức 26,20 làm trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới sự ổn định giá trên 23,40, vì việc phá vỡ mức này sẽ nhấn vào giá để đạt được sự điều chỉnh giảm giá hơn trước khi quay trở lại để tăng trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 23,40 hỗ trợ và kháng cự 25,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish