Giá vàng chạm mức cao gần đây - Phân tích - 30-07-2020


Economy analysis


Giá vàng đã đạt được mức tăng mạnh vào ngày hôm qua và đạt mức cao lịch sử được ghi nhận gần đây vào năm 1981.00, để hỗ trợ cho việc tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi, nhắc nhở bạn rằng chúng tôi đang chờ đợi để truy cập 2000.00 như một trạm chính tiếp theo, vi phạm nó đại diện cho chìa khóa tăng vào năm 2068.00 như là một mục tiêu tiếp theo.

Do đó, kịch bản tích cực sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong các phiên sắp tới với điều kiện ổn định giá trên 1937.20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1935,00 và kháng cự 2020,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish