USDCAD phá vỡ sự hỗ trợ - Phân tích - 30-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã xoay sở để phá vỡ 1.3362 và giữ mức đóng cửa hàng ngày bên dưới nó, hỗ trợ tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong giai đoạn sắp tới, mở đường hướng tới 1.3270 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi đang chờ giảm nhiều hơn trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, lưu ý rằng việc giữ dưới 1.3375 thể hiện điều kiện đầu tiên để tiếp tục làn sóng giảm giá được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.3260 và mức kháng 1.3400.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish