USDJPY giữ ổn định tiêu cực - Phân tích - 30-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY giải quyết dưới mức 105,20, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi EMA50, chờ đợi để tiếp tục làn sóng giảm giá nhắm mục tiêu 103,65. / p>

<< cố gắng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,20 và kháng cự 105,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish