Phân tích cuối ngày đối với Vàng 29-07-2020


Economy analysis


Giá vàng cung cấp các giao dịch tích cực mới trên đường tới mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức rào cản 2000,00 $, để tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong các phiên sắp tới, được EMA50 hỗ trợ liên tục, lưu ý rằng việc giữ trên 1937,20 để tiếp tục tăng dự kiến.