Phân tích cuối ngày cho EURUSD 29-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tích cực của mình để tránh xa đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng, nhắm mục tiêu mức 1.1815 như một trạm chính tiếp theo, được hỗ trợ bởi EMA50, lưu ý rằng việc tiếp tục sóng tăng yêu cầu giữ trên 1.1700.