Morgan Stanley nối lại sự suy giảm - Phân tích - 29-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Morgan Stanley trở lại thấp hơn với mức lỗ 2,07%, trong khi tìm kiếm mức đáy để tăng thêm một lần nữa, khi nó giao dịch cùng với đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi hy vọng cổ phiếu sẽ trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu mức kháng cự quan trọng là 57,56, với điều kiện mức kháng cự 52,00 đã bị vi phạm.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish