USDJPY nhận được tín hiệu tiêu cực - Phân tích - 03-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY giải quyết dưới mức 107,68, nhận thấy rằng stochastic cung cấp tín hiệu chồng chéo tiêu cực, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục giao dịch tiêu cực trong các phiên sắp tới, vì mục tiêu dự kiến ​​chính của chúng tôi nằm ở 106,44.

< p>

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về giảm giá của chúng tôi cho ngày hôm nay, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là giữ dưới 107,68 để tiếp tục mức giảm được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 106,70 và kháng cự 108,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish