3M dựa trên đường xu hướng tăng - Phân tích - 29-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của 3M đã trượt trong phiên cuối cùng để dựa vào đường xu hướng ngắn hạn đi lên, đồng thời dựa vào hỗ trợ SMA 50 ngày khi nó tập hợp động lực tích cực để giúp nó tăng trở lại, giữa các tín hiệu tích cực từ chỉ báo RSI. Do đó nhắm mục tiêu kháng cự tiếp theo ở 169,94, đại diện cho tỷ lệ 76,4% của các mức thoái lui tương tự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish