Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 29-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent hiện cho thấy các giao dịch tích cực để tiếp cận kiểm tra ngưỡng kháng cự 43,85, đại diện cho một trong những chìa khóa xu hướng tiếp theo bên cạnh hỗ trợ 42,75 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, vi phạm mức kháng cự này sẽ đẩy giá tăng thêm và truy cập 44,80 tiếp theo là 46,35 khu vực là chủ yếu, nhưng chúng tôi cần một sự vi phạm được xác nhận đối với mức kháng cự được đề cập để xác nhận tiếp tục xu hướng tăng.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi giá xác nhận vi phạm mức kháng cự 43,85 hoặc phá vỡ hỗ trợ 42,75 sau đó phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo của nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập