Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 29-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào kể từ sáng và chúng tôi vẫn đang chờ để vượt qua ngưỡng hỗ trợ 40,50 hoặc 41,90 để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo, điều này giữ cho tính trung lập của chúng tôi có hiệu lực cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo.

Để xem xét chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, vui lòng kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 40,00 hỗ trợ đến 42,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập