Cập nhật giữa ngày cho Bạc 29-07-2020


Economy analysis


Giá bạc cố gắng vượt qua 24,46, chờ tăng thêm để củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 26,20, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động cho ngày hôm nay, được EMA50 hỗ trợ, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 23,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,40 và kháng cự 25,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish