Cập nhật giữa ngày cho Vàng 29-07-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy giao dịch tích cực hiện đang gợi ý người đứng đầu giá tiếp tục xu hướng tăng chính, để giữ cho kịch bản tích cực hoạt động cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi EMA50 tiếp tục giữ giá từ bên dưới, nhắc nhở bạn rằng chúng tôi đang chờ đợi để truy cập 2000.00 tiếp theo là các mức 2068,00 như các trạm chính tiếp theo, trong khi giữ trên 1937,20 và 1910.10 thể hiện điều kiện chính để đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1910.00 Kháng 2000.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish