Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 29-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tiếp tục giao dịch tích cực của nó để vượt qua mức 1.2930 và hướng tới mục tiêu chờ đợi tiếp theo của chúng tôi là 1.3050, để giữ cho tổng quan tăng giá của chúng tôi di chuyển được tổ chức bên trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục tăng wave yêu cầu giữ mức trên 1.2870 làm điều kiện ban đầu để tiếp tục mức tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2850 và kháng cự 1.3030.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish