GBPUSD đối mặt với sự kháng cự vững chắc - Phân tích - 03-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD gặp khó khăn khi vượt qua mức 1,2515, để giao dịch tiêu cực và bắt đầu di chuyển khỏi mức này, điều này gợi ý rằng giá đang trên đường giảm và đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 1,2415 và mở rộng đến mức hỗ trợ chính 1.2304 .

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chứng kiến ​​các giao dịch tiêu cực ngày hôm nay, xem xét việc vi phạm 1.2515 sẽ ngăn chặn sự suy giảm dự kiến ​​và dẫn đến giá để tiếp tục làn sóng tăng trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 1.2360 đến mức kháng cự 1.2530.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish

< div>