EURJPY bị buộc phải từ chối điều chỉnh - Phân tích - 29-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY phải đối mặt với áp lực tiêu cực đột ngột vào ngày hôm qua, gây ra bởi sự suy giảm mạnh mẽ ngẫu nhiên và ổn định trong các khu vực bán quá mức, để nhận thấy sự phục hồi giảm giá điều chỉnh và ghi lại 123.00.

Chính sự ổn định trong kênh tăng và trung bình di chuyển 55 liên tục hình thành hỗ trợ bổ sung tại 122,45 cho phép chúng tôi giữ tổng quan tăng giá, dự kiến ​​sẽ thu thập động lực tích cực bổ sung và gia hạn cuộc tấn công tăng để tiến tới 124,30 sau 125,65 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 122,50 đến 124,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

< div>