Không có tin tức nào cho GBPJPY - Phân tích - 29-7-2020


Economy analysis


Không có tin tức nào cho cặp GBPJPY luôn dao động trong phạm vi đi ngang, dựa trên hàng rào hình thành mức 136,65 chống lại các nỗ lực tăng giá, trong khi trung bình di chuyển 55 hình thành hỗ trợ bổ sung tại 134,70 để xác nhận chặn các giao dịch trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ .

Do đó, chúng tôi sẽ tránh sang một bên và tiếp tục theo dõi hành vi giá cho đến khi vượt qua một trong những mức chi phối để quản lý để phát hiện các mục tiêu chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 136,60 đến 134,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập