Bạch kim chuẩn bị gia hạn cuộc tấn công tăng giá - Phân tích - 29-7-2020


Economy analysis


Không có lối thoát cho giá Bạch kim khi gia hạn cuộc tấn công tăng giá, vì nó giải quyết trong đường tăng giá phụ thuộc vào mức 750,00 tạo thành hỗ trợ chính, bên cạnh việc dao động trên mức hỗ trợ bổ sung 910.00.

Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy rằng stochastic cung cấp tín hiệu động lượng dương, để tăng áp lực tích cực và cho phép giá cơ hội tiếp tục ghi lại các mục tiêu vào khoảng 980.00 sau 1030.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 910.00 đến 980.00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish