USDCHF phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 29-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã thành công trong việc phá vỡ mức 0,9187 và đóng nến hàng ngày bên dưới nó, hỗ trợ tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong giai đoạn sắp tới, mở đường hướng tới 0,9077 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

EMA50 tiếp tục nhấn mạnh vào giá để hỗ trợ cho các kỳ vọng giảm, điều này sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm 0.9187 và giữ trên nó.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0,9100 hỗ trợ và 0,9220 kháng.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish