AUDUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 29-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD trở lại tăng sau khi tiếp cận đường hỗ trợ của kênh tăng giá chính vào ngày hôm qua, để tiếp tục đường tăng chính của nó, được hỗ trợ bởi EMA50, tiếp tục mang giá từ bên dưới, chờ đến 0,7200 theo sau là 0,7290 như các mục tiêu chính tiếp theo .

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc phá vỡ 0,7105 sau đó là 0,7065 sẽ ngăn chặn mức tăng dự kiến ​​và nhấn vào giá để bắt đầu sóng giảm điều chỉnh trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7120 đến 0,7230

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish