Giá dầu Brent đang chờ xác nhận - Phân tích - 29-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tiếp tục dao động quanh mức 43,30 và chúng tôi vẫn đang chờ đợi để có được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ 42,75 hoặc vi phạm mức kháng cự 43,85. >

Lưu ý rằng việc vi phạm mức kháng cự sẽ đẩy giá cố gắng lấy lại xu hướng tăng chính và đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu từ 44,80 và mở rộng đến 46,35, trong khi phá vỡ hỗ trợ thể hiện yếu tố tiêu cực sẽ nhấn vào giá để truy cập 41,25 và có thể kéo dài đến 39,44 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập