Giá dầu thô tiếp tục biến động - Phân tích - 29-07-2020


Economy analysis


. p>

Lưu ý rằng việc phá vỡ hỗ trợ được đề cập sẽ nhấn vào giá để bắt đầu điều chỉnh giảm trong ngày mà các mục tiêu truy cập 38,50 theo mức 36,10, trong khi vi phạm mức kháng cự sẽ đẩy giá để đạt được mức tăng mới mà mục tiêu 43,05 và mở rộng đến 45,00 trên cơ sở ngắn hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 42,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập