Giá bạc cố gắng phục hồi - Phân tích - 29-07-2020


Economy analysis


Giá bạc tăng trở lại sau đợt điều chỉnh giảm mạnh của ngày hôm qua, khi giá chạm mức điều chỉnh Fibre 50% cho mức tăng được đo từ 18,90 đến 26,18 và tăng mạnh để giải quyết xung quanh đường hỗ trợ của kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ, hỗ trợ cơ hội nối lại xu hướng tăng chính và giá cần vi phạm 24,46 để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng và hướng tới 26,20 khu vực ban đầu.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được dự kiến ​​cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc không vi phạm 24,46 và từ chối tấn công 23,40 sẽ ngăn chặn kịch bản tích cực và nhấn vào tên cướp biển để chịu nhiều tổn thất hơn.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,40 và kháng cự 25,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish