Không có tin tức nào cho EURUSD - Phân tích - 03-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD quay trở lại ổn định trong phạm vi đi ngang sau những nỗ lực tích cực mà nó đã chứng kiến ​​trong các phiên trước đó, điều này giữ cho sự thống trị của phạm vi đi ngang trong giao dịch trong ngày, giới hạn giữa mức hỗ trợ 1.1175 và kháng cự 1.1270, chờ đợi để vi phạm

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ hỗ trợ sẽ nhấn vào giá để đạt được các mục tiêu giảm điều chỉnh hơn bắt đầu từ 1.1100 sau 1.1020, trong khi vi phạm mức kháng cự thể hiện chìa khóa để lấy lại xu hướng tăng chính và hướng đến 1.1420 với tư cách là trạm chính đầu tiên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.1160 đến 1.1350 kháng chiến.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Sideways