USDCAD cố gắng tích cực - Phân tích - 29-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã cung cấp các giao dịch tích cực vào ngày hôm qua để giao dịch trên 1.3362, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng EMA50 hình thành áp lực tiêu cực liên tục so với giá, chờ đợi để đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm chính, mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 1.3270.

Mặt khác, chúng tôi cần lưu ý rằng việc tiếp tục tăng và vi phạm 1.3395 sẽ ngăn chặn mức giảm được đề xuất và đẩy giá để đạt được mức tăng trong ngày bắt đầu bằng cách kiểm tra 1.3440 và có thể mở rộng đến 1.3495 trước bất kỳ nỗ lực mới nào để từ chối.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3300 và kháng 1.3440.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish