USDJPY phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 29-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã thành công trong việc phá vỡ mức 105,20 và giữ dưới mức đó, hỗ trợ tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50, chờ đến 103,65 đại diện cho trạm chính tiếp theo của chúng tôi.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc vi phạm 105,20 và giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực và dẫn đến giá để đạt được mức tăng trong ngày bắt đầu bằng cách truy cập 106,00 sau đó là 106,44 trước bất kỳ mức nào cố gắng tiếp tục làn sóng giảm giá chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,20 và kháng cự 105,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish