GBPUSD đạt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 29-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi tại 1.2930 và giải quyết xung quanh nó, nhận được sự hỗ trợ tích cực liên tục của EMA50, chờ đợi tăng thêm để hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi kéo dài đến 1.3050.

Sự tiêu cực hiện tại ngẫu nhiên có thể gây ra một số biến động ngang tạm thời trước khi tiếp tục xu hướng tăng dự kiến, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.2870 sẽ nhấn vào giá để kiểm tra 1.2777 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 1.2850 đến mức kháng cự 1.3030.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish