EURUSD trong mô hình tiếp tục - Phân tích - 29-07-2020


Economy analysis


Các giao dịch gần đây của cặp EURUSD bị giới hạn trong mô hình xu tăng giá rằng các dấu hiệu của nó xuất hiện trên biểu đồ, do đó, giá cần phải vi phạm ngưỡng kháng cự của mô hình này ở mức 1.1735 để có động lực tích cực tốt hỗ trợ cho kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng chính, Mục tiêu ở mức 1,1815 là trạm tiếp theo. về giá để bắt đầu sóng giảm điều chỉnh trên cơ sở trong ngày trước khi tiếp tục mức tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.1650 và mức kháng cự 1.1830.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish