IBM trả lại cao hơn - Phân tích - 28-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của IBM đã trả lại cao hơn với lợi nhuận 0,33% trong khi thu thập động lượng giữa các tín hiệu tiêu cực từ chỉ báo RSI, trong khi giao dịch cùng với đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày. Do đó

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish