Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 02-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục dao động quanh mức 40,41 mà không quản lý để vi phạm cho đến bây giờ, để giữ tính trung lập của chúng tôi cho đến khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự được đề cập hoặc phá vỡ hỗ trợ 38,85 để phát hiện rõ điểm đến tiếp theo.

< div>