Cập nhật giữa ngày cho Bạc 28-07-2020


Economy analysis


Giá bạc giao dịch với tiêu cực mạnh để phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng và chạm vào mục tiêu tiêu cực đầu tiên ở 22,55, để quay lại dao động xung quanh hỗ trợ bị phá vỡ, chờ đợi tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo và sự ổn định của giá, như chúng tôi

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến bây giờ, lưu ý rằng việc giữ dưới 23,40 sẽ nhấn vào giá để đứng đầu hướng tới 21,70 như là một mục tiêu điều chỉnh tiếp theo, trong khi vi phạm 23,75 sẽ khiến giá cố gắng lấy lại xu hướng tăng chính mà mục tiêu đầu tiên của nó nằm ở 26,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là giữa hỗ trợ 22,50 và kháng cự 25,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập