Cập nhật giữa ngày cho Vàng 28-07-2020


Economy analysis


Giá vàng phải đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh để phá vỡ 1937,20 và chạm mức điều chỉnh Fibre 38,2% tại 1910.10, và cách này có vẻ mở để tiếp tục điều chỉnh giảm, vì mục tiêu chính tiếp theo nằm ở 1866,00, nhưng chúng ta cần có một ngày đóng cửa dưới mức 1937,20 để xác nhận sự tiếp tục của sự suy giảm trong giai đoạn sắp tới, vì bước lên trên một lần nữa sẽ đẩy giá tiếp tục đạt được mức tăng và truy cập 2000.00 sau đó là các mức 2068,00 làm mục tiêu tích cực tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1900.00 và kháng cự 2000.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập