Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 28-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy giao dịch tiêu cực nhẹ di chuyển quanh 1.2860, chờ đợi để thu thập động lực tích cực để thúc đẩy giá tiếp tục làn sóng tăng giá chính, nhắm mục tiêu 1.2930 tiếp theo là các mức 1.3030 như các trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục sóng tăng yêu cầu giữ trên 1.2777.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2800 và kháng cự 1.3000.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish