Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 28-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, trong khi stochastic bắt đầu lấy đà âm dần dần, chờ đợi để có động lực tích cực hỗ trợ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính , được EMA50 hỗ trợ liên tục.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 1,1675 và giữ bên dưới nó, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi được đặt tại 1.1815.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.1680 hỗ trợ và 1.1850 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Bullish