EURJPY có xu hướng tiếp tục cuộc tấn công tăng giá - Phân tích - 28-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY cung cấp mức đóng tích cực mới trên mức điều chỉnh Fibre 50% tại 123,70, tận dụng các tín hiệu động lượng dương bổ sung của các chỉ số chính để củng cố sự thống trị của xu hướng tăng được đề xuất trước đó.

Ngoài ra, cấp 123.10 tiếp tục hình thành hỗ trợ ban đầu để hỗ trợ cố gắng làm mới cuộc tấn công tăng giá nhắm mục tiêu 124.30 sau đó đạt 125,65.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa 123,70 đến 125,65

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish